×
Artykuły

Eksploatacja, naprawy i modernizacja UTB - oceniamy zmiany

Prześlij nam swój artykuł
Zobacz galerię zdjęć

Rozporządzenia MPiT z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego zainicjowało istotne zmiany dla branży dźwignicowej. Wraz z kontrolą resursu wprowadzono szereg uproszczeń i udogodnień dla eksploatujących UTB oraz usprawnień zwiększających bezpieczeństwo eksploatacji.

 

Ocena rezultatów wprowadzonych zmian

Po dwóch latach od wejścia w życie wspomnianego rozporządzenia branża dźwignicowa przyzwyczaiła się już do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Wiele z tych zmian wydaje nam się dziś oczywistych. Portal dzwignice.info, jako organizacja opiniotwórcza, został zaproszony do udziału w procesie walidacji rozporządzenia. Chcemy poznać Państwa opinię na temat wprowadzonych zmian. Niektóre z nich przynoszą wymierne korzyści dla eksploatujących, konserwatorów czy producentów.

 

Jak oceniacie zmiany z perspektywy czasu?

Wasze uwagi są dla nas bardzo cenne.

Wypełnij ankietę.

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone rozporządzeniem

Przypominamy zmiany, które wprowadziło rozporządzenie. Przedstawiamy je w 4 kategoriach:

 

1.    Ujednolicenie wymagań

 • Do UTB dodano przeciągarki pojazdów szynowych.
 • Wytwarzanie dźwigników zostało włączone pod zakres dyrektywy maszynowej.
 • Doprecyzowano zakres dokumentacji wymaganej przy zgłaszaniu UTB do rejestracji.

2.    Bezpieczeństwo eksploatacji UTB

 • Resurs UTB — wprowadzono przepisy mające na celu uregulowanie eksploatacji dźwignic z nieznaną historią eksploatacji i nieznanym stanem technicznym.
 • Uściślono procedurę podnoszenia osób przy pomocy UTB nieprzeznaczonych do tego celu.
 • Wprowadzono obowiązek wykonywania corocznych pomiarów rezystancji izolacji we wszystkich urządzeniach do przemieszczania osób.
 • Doprecyzowano wymagania w zakresie sprawdzania przez oględziny toru jezdnego każdego UTB, które posiada taki tor.
 • Wprowadzono wymaganie dotyczące dokumentowania wskazań stanu licznika roboczogodzin lub cykli pracy UTB, które konserwujący musi odnotować w dzienniku konserwacji.
 • Wprowadzono konieczność przeprowadzania badań technicznych doraźnych powypadkowych i poawaryjnych dla urządzeń objętych dozorem uproszczonym. Badania te są bezpłatne.

3.    Ułatwienia dla eksploatujących UTB

 • Wyeliminowano  tzw. opis techniczny, który musiał być przygotowany przed rejestracją UTB.
 • Umożliwiono prowadzenie dziennika konserwacji w formie elektronicznej.
 • Pozwolono konserwatorowi wymieniać elementy tego samego typu.
 • Protokół odbioru części budowlanej UTB zastąpiono dokumentem potwierdzającym prawidłowość wykonania części budowlanej UTB.
 • Wyeliminowano obowiązek wyposażenia UTB w stanowiskową instrukcję obsługi,

4. Obniżenie kosztów eksploatacji

 • Eksploatujący przygotowuje dwa egzemplarze dokumentacji, w tym jeden o ograniczonym zakresie dla jednostki dozoru.
 • Wyłączono z obowiązku wykonywania prób pod obciążeniem UTB gotowe do eksploatacji w momencie ich wprowadzenia do obrotu. Należą do nich żurawie samojezdne, podesty ruchome przejezdne, dźwigniki przenośne, żurawie przewoźne, żurawie szybko montujące, wózki jezdniowe podnośnikowe, wyciągi towarowe przewoźne i przenośne.
 • Poszerzono listę urządzeń, dla których nie przeprowadza się prób z obciążeniem o schody, chodniki ruchome, przenośniki okrężne kabinowe oraz platformowe.
 • Dopuszczono wykonanie badania UTB pod nieobecność konserwującego albo obsługującego, co zmniejszyło koszty eksploatujących.
 • Wprowadzono możliwość wykonywania alternatywnych metod obciążeń podczas badania UTB.
 • Burty załadowcze na samochodach uzyskały wydłużenie okresu między badaniami do 3 lat.
 • UTB o udźwigu do 250 kg z wyłączeniem dźwigów oraz urządzeń służących do przemieszczania osób, zostały objęte dozorem uproszczonym. W tej grupie znalazły się też manipulatory przemysłowe.

Wypełnij ankietę.

Wyniki ankiety zostaną opublikowane na początku lutego 2021 r.


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.


Pozostałe artykuły

wszystkie artykuły

BLOG