×
Artykuły

Ładowarki teleskopowe to już nie wielozadaniowe nośniki osprzętu a wózki widłowe

Prześlij nam swój artykuł
Zobacz galerię zdjęć

Bardzo popularne na budowach oraz w rolnictwie ładowarki teleskopowe, znane również jako WNO (wielozadaniowe nośniki osprzętu), z dniem 10 sierpnia 2018 r. stały się wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z mechanicznym napędem podnoszenia i ze zmiennym wysięgiem. Dla eksploatujących oznacza to, że urządzenia te muszą być zarejestrowanie w UDT lub TDT lub WDT, a uprawnienia do ich obsługi i konserwacji również wydają jednostki dozoru technicznego, a nie IMBiGS, jak to było dotychczas.

 

Skąd wynikła ta zmiana?

Zmiana dokonała się 10 sierpnia 2018 r. wraz z wejściem w życie rozporządzenia MRiF z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, dotyczącego ujednolicenia i doprecyzowania wymaganych kwalifikacji do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Jest to to samo rozporządzenie, które uczyniło jednostki dozoru technicznego jedynymi kompetentnymi urzędami do nadawania uprawnień do obsługi wózków widłowych, pozbawiając pracodawców możliwości wydawania uprawnień imiennych (więcej na ten temat znajdziecie Państwo w naszej publikacji, pt. Uprawnienia UDT operatorów urządzeń transportu bliskiego w Polsce i Unii Europejskiej).

To samo rozporządzenie wprowadziło również zmiany w zakresie klasyfikacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym, doprowadzając do zgodności klasyfikacji z normami serii ISO 5053. Wprowadzone zmiany zostały uwzględnione w opracowaniu, pt. Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji UTB, wydanie 2 czerwiec 2019 (str. 29).

Natomiast nowelizacja rozporządzenia MG z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 roku sprawiła, że od tego czasu nie jest już możliwe dalsze potwierdzanie kwalifikacji do obsługi wózków podnośnikowych i platformowych przez IMBiGS. Dotychczas IMBIGS wydawał uprawnienia do obsługi wózków widłowych oraz WNO (wielozadaniowych nośników osprzętu), do których zaliczane były m. im. ładowarki teleskopowe.

 

Jesteś użytkownikiem ładowarki teleskopowej? Musisz to wiedzieć!

 1. Urządzenia zwane ładowarkami teleskopowymi lub WNO (wielozadaniowymi nośnikami osprzętu) to obecnie wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia ze zmiennym wysięgiem.
 2. Uwaga! Podlegają pod dozór techniczny, a więc powinny być zarejestrowane w UDT i poddawane badaniom okresowym.
 3. Konserwację wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia ze zmiennym wysięgiem (tzw. ładowarek teleskopowych) mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające uprawnienia do konserwacji wózków wydane przez urzędy dozoru technicznego: UDT, TDT lub WDT.
 4. Do obsługi ładowarek teleskopowych obecnie mogą być dopuszczone osoby posiadające uprawnienia wydane przez jednostki dozoru technicznego (UDT, TDT, WDT). Są to uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
 5. Kupujący ładowarkę teleskopową muszą być świadomi, że powinni złożyć do najbliższej jednostki dozoru technicznego wniosek o rejestrację urządzenia oraz zapewnić uprawnioną obsługę i konserwację, bez względu na to, czy będzie ona pracowała na budowie czy w gospodarstwie rolnym.
 6. Wszyscy używający ładowarek teleskopowych powinni być świadomi, że czeka ich wzrost kosztów eksploatacji spowodowany:
  a/ opłatami dozoru technicznego za rejestrację i badania okresowe,
  b/ opłatami za kurs i egzamin na uprawnienia dozorowe do obsługi,
  c/ serwisowaniem przez uprawnionego konserwatora (własne przeglądy już nie wystarczą).

 

Zagrożenia spowodowane tą zmianą

Eksploatujący ładowarki teleskopowe, czyli zgodnie z nową nomenklaturą - wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia i ze zmiennym wysięgiem - powinni być świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą nie spełnienie nowych przepisów.

W przypadku, gdyby zdarzył się wypadek:

 • a/ z udziałem nie zarejestrowanego urządzenia, lub
 • b/ obsługujący nie posiada uprawnienia do obsługi, lub
 • c/urządzenie było bez ważnego badania technicznego, lub
 • d/urządzenie było bez ważnego przeglądu konserwacyjnego,

wówczas ubezpieczyciel może wykorzystać każde z tych niedociągnięć, aby odmówić wypłaty odszkodowania na remont maszyny lub dla osób poszkodowanych, powołując się na klauzulę rażącego niedbalstwa.

Jako rażące niedbalstwo może być potraktowane każde niewypełnienie obowiązków nałożonych na eksploatującego przez ustawodawcę, w tym wymienionych powyżej. Jednocześnie przypominamy, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności.


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.


Pozostałe artykuły

wszystkie artykuły

BLOG