X
Uwaga
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
×
Artykuły

Uprawnienia UDT operatorów urządzeń transportu bliskiego w Polsce i Unii Europejskiej

Prześlij nam swój artykuł
Zobacz galerię zdjęć

Wielu operatorów wózków widłowych i innych urządzeń transportu bliskiego zastanawia się jakie uprawnienia pozwolą im na wykonywanie zawodu za granicą.

Wykonywanie zawodu operatora urządzeń transportu bliskiego - w tym m.in. operatora wózka widłowego, operatora suwnic, operatora żurawi czy operatora podestów - wiąże się z koniecznością posiadania stosownych kwalifikacji zweryfikowanych podczas szczegółowo określonej procedury i zatwierdzonych odpowiednim dokumentem. Jak w Polsce wygląda proces zdobycia uprawnień do obsługi UTB? Czy uprawnienia te są honorowane poza granicami Polski? A jak została uregulowana sprawa zaświadczeń kwalifikacyjnych obcokrajowców poszukujących pracy w naszym kraju? Odpowiedzi na te pytania mogą okazać się przydatne, zwłaszcza dla osób poszukujących pracy za granicą.

 

Uprawnienia UDT operatorów urządzeń transportu bliskiego w Polsce

W Polsce zawód operatora urządzeń transportu bliskiego należy do zawodów regulowanych. Aby móc go wykonywać trzeba zdobyć uprawnienia UDT - zaświadczenie kwalifikacyjne przyznawane po zdanym egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienionym rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym, osoby obsługujące urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne. Zdobycie uprawnień UDT do obsługi danego typu urządzenia transportu bliskiego jest jedyną drogą do wykonywania zawodu operatora. Aby zdobyć legitymację UDT należy przejść odpowiednią procedurę - złożyć wniosek egzaminacyjny w Urzędzie Dozoru Technicznego, zdać egzamin przed komisją UDT, po zdanym egzaminie odebrać zaświadczenie kwalifikacyjne w postaci legitymacji UDT. Kategoria zdobytych uprawnień uzależniona jest od rodzaju urządzenia transportu bliskiego.

Na stornie UDT znajdziemy listę urządzeń technicznych, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Są to m.in.:

  • suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki (z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów),
  • układnice do składowania ładunków w magazynach,
  • dźwigi (z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych),
  • dźwignice linotorowe,
  • podesty ruchome (z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych),
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

 

Uprawnienia UDT na wózki jezdniowe jedynymi legalnym uprawnieniami

Przypominamy, że od 9 sierpnia 2018 roku pracodawca nie może wystawiać imiennych zezwoleń dla operatorów do pracy na wózku widłowym. Nowy pracownik lub pracownik, który do tej pory nie posiadał imiennego zezwolenia danego pracodawcy musi przejść odpowiednie szkolenie teoretyczne i praktyczne, złożyć wniosek do UDT o sprawdzenie kwalifikacji i zdać egzamin państwowy przed komisją UDT na wózki widłowe dla kategorii IWJO i IIWJO.

 

Do kiedy są ważne wystawione przed 9 sierpnia 2018 imienne zezwolenia na wózki widłowe?

Wg rozporządzenia Dz.U. nr 2018 poz 47 imienne zezwolenia:

  • wystawione do dnia 31 grudnia 2004 - są ważne (tylko u pracodawcy, który je wystawił) do 31 rudnia 2019,31 grudnia 2023 r.
  • wystawione do dnia 31 rudnia 2014 - są ważne (tylko u pracodawcy, który je wystawił) do 31 grudnia 2020,31 grudnia 2026 r
  • wystawione od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 8 sierpnia 2018 roku są ważne (tylko u pracodawcy, który je wystawił) do 31 grudnia 2021 roku.31 grudnia 2027 r.

 

Czy posiadając imienne zezwolenie musimy uczestniczyć w szkoleniu przygotowującym operatora do zdania egzaminu UDT?

Operator, który posiada imienne zezwolenie na wózki widłowe bez legitymacji UDT niestety powinien przejść szkolenie dla operatorów zdających egzamin państwowy. Nawet jeśli lata doświadczenia pozwolą mu na zdanie części praktycznej egzaminu UDT, część teoretyczne może okazać się zbyt trudna. Inspektorzy podczas egzaminu pytają o diagramy udźwigu wózka, przepisy związane z UDT , mechanizmy zastosowane w urządzeniu. Szkolenie, którego program ułożony jest pod kątem egzaminu UDT jest praktycznie niezbędne.

Awans B.H.P oferuje kurs przygotowawczy do egzaminu UDT wraz z pełną organizacją egzaminu państwowego w specjalnej cenie dla osób posiadających imienne zezwolenie. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej firmy.

 

Certyfikacja uprawnień UDT w innych krajach UE

Uprawnienia UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego ważne są na terenie całej Polski. Dla osób poszukujących pracy za granicą ważne jest jednak również to, aby uprawnienia te honorowane były w innych państwach. Na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a więc tam gdzie obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, wprowadzono przepisy, które uznają kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych krajach z tej grupy. Proces uznawania kwalifikacji w poszczególnych państwach może wyglądać nieco inaczej ze względu na obowiązujące przepisy krajowe. Legitymacja UDT daje nam podstawę do ubiegania się o certyfikowanie legalnych polskich uprawnień za granicą.

 

Certyfikacja uprawnień z innych krajów UE w Polsce

Postanowienia dyrektywy 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych zostały w Polsce wdrożone ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). W Polsce organem upoważnionym do uznawania kwalifikacji do wykonywania zwodów regulowanych czy podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczpospolitej Polskiej jest Urząd Dozoru Technicznego – oczywiście w zakresie, w którym wydaje polskie uprawnienia. Osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji operatora lub konserwatora wózka widłowego, podestu, żurawia samojezdnego czy suwnicy musi złożyć stosowny wniosek i uiścić określoną opłatę za przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji. Informacje o wysokości opłaty i dokumentach, które należy złożyć aby proces certyfikacji się rozpoczął możemy uzyskać w swoim lokalnym oddziale Urzędu Dozoru Technicznego. Wniosek o uznanie kwalifikacji możemy pobrać ze strony UDT. Z uznaniem kwalifikacji wiąże się opłata, która jest zbliżona do kwoty, którą musimy zapłacić za szkolenie zakończone egzaminem UDT. Zasadnicza różnica między certyfikowaniem uprawień zdobytych za granicą a zdobyciem nowych uprawnień już w Polsce jest taka, że w tym drugim przypadku możemy skorzystać z firm szkoleniowych, które za nas załatwią wszelkie formalności.


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.


Pozostałe artykuły

wszystkie artykuły

BLOG