×
Artykuły

Zmiany w Kodeksie pracy

Prześlij nam swój artykuł
Zobacz galerię zdjęć

Od 7 września br. obowiązuje zmieniony Kodeks pracy. Pojawiły się nowe zapisy na temat dodatków stażowych, urlopów, opłaty za godziny nadliczbowe, dyskryminacji i równego traktowania pracowników czy mobbingu. Pragniemy zwrócić uwagę naszych czytelników na kilka najważniejszych, naszym zdaniem, zmian. 

 

Wynagrodzenia dla młodocianych pracowników

Z dniem 1 września br. wzrosły wynagrodzenia dla młodocianych pracowników (między 15 a 18 rokiem życia) odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Wynagrodzenie będzie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wynagrodzenie wyniesie nie mniej niż 5 proc. w pierwszym roku nauki, nie mniej niż 6 proc. w drugim i nie mniej niż 7 proc. w trzecim roku nauki.

 

Nowe obowiązki pracodawców

Czas na sprostowanie świadectwa pracy na wniosek pracownika został wydłużony z 7 do 14 dni od momentu otrzymania świadectwa pracy Ponadto jeśli pracodawca nie uwzględni wniosku pracownika, będzie on miał 14 dni od zawiadomienia o odmowie na skierowanie sprawy do sądu pracy.

Po ustaniu stosunku pracy pracodawca ma obowiązek, w dniu w którym ustaje stosunek pracy, wydać świadectwo pracy. Niewydanie świadectwa pracy grozi karą grzywny od tysiąca do 30 tysięcy złotych.

 

Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie dla członków rodziny pracownika

Nowe przepisy obejmują szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy innych członków najbliższej rodziny pracowników, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, oraz przyznają im uprawnienia analogiczne do przysługujących pracownicom i pracownikom – rodzicom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów.

 

Koniec dyskryminacji w miejscu pracy

Zapisy zmienionego Kodeksu pracy umożliwiają, w przypadku mobbingu, dochodzenie od pracodawcy odszkodowania również w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, a (w związku ze stosowanymi wobec niego działaniami mobbingowymi) poniósł konkretną szkodę.

 

Dodatek stażowy dla wieloletnich pracowników  

od 1 stycznia 2020 r. zostanie wyłączony dodatek stażowy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę Dotychczas pracownik z kilkunastoletnim stażem dostawał niższą stawkę wynagrodzenia zasadniczego niż np. zaczynający pracę absolwent lub osoba z niewielkim doświadczeniem, ponieważ do minimalnej pensji wliczał mu się dodatek za wysługę lat. Zmiany te będą dotyczyły przede wszystkim pracowników i pracodawców sektora publicznego.

Zapoznaj się ze znowelizowaną ustawą - Kodeks pracy.


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.


Pozostałe artykuły

wszystkie artykuły

BLOG