Produkty

Sterowanie suwnicą wspornikową

Redakcja Dzwignice.info
24.11.2016
0
Suwnica konsolowa, źródło: Rialex Crane Systems

Suwnice to nieodłączny element wielu nowoczesnych magazynów, przedsiębiorstw produkcyjnych oraz centrów logistycznych, mający bezpośredni wpływ na efektywność pracy. To zaawansowane technologicznie urządzenia, które można zakwalifikować do grupy dźwignic. Dzielą się one na wiele różnych kategorii. Dzisiejszy artykuł będzie dotyczył wyłącznie jednej z nich, a mianowicie suwnicy wspornikowej.

Suwnica wspornikowa (konsolowa)

To charakterystyczne urządzenie, które stanowi pośredni element w zakresie wyposażenia hal produkcyjnych: pomiędzy żurawiami warsztatowymi a suwnicami pomostowymi. O ile żurawie warsztatowe stanowią podstawowe wyposażenie stanowisk pracy, to suwnica wspornikowa stanowi pierwsze ogniwo transportu międzystanowiskowego. Suwnice pomostowe operujące powyżej suwnic wspornikowych obejmują swym zasięgiem działania nawet obszar działania kilku suwnic wspornikowych.

Konstrukcja tej suwnicy oparta jest na belce nośnej, mającej kształt wspornika. Porusza się ona po specjalnym torowisku 2-belkowym jednak z 3 szynami jezdnymi. Rozwiązanie konstrukcyjne pozwala swobodnie transportować materiały pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy, bądź częściami magazynu unikając kolizji z żurawiami warsztatowymi i suwnicami pomostowymi. Konstrukcja podtorza suwnicy wspornikowej jest bezpośrednio mocowana do szkieletu hali, dlatego firmy oraz przedsiębiorstwa, które chciałyby wykorzystać możliwości tego urządzenia, muszą uwzględnić to rozwiązanie już na etapie projektowania i budowy hali.

Obsługa suwnicy wspornikowej

Suwnice wspornikowe to urządzenia, które mogą być obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, posiadający stosowne uprawnienia operatora wydane przez UDT. Niezbędna jest specjalistyczna wiedza na temat sposobu korzystania z tych urządzeń. Najważniejszą kwestią jest umiejętność sterowania, dlatego w tym artykule zaprezentujemy ogólny zarys zasad dotyczących sterowania tego typu suwnicą.

System sterowania

Dla tego typu suwnic ze względu na ich charakter pracy najbardziej rozpowszechnionym sposobem sterowania jest sterowanie z poziomu roboczego przy użyciu kasety sterowniczej lub sterowania radiowego. Z uwagi na fakt, iż obsługują one transport międzystanowiskowy lub międzygniazdowy, najczęściej wykorzystywanym systemem sterowania jest sterowanie radiowe (bezprzewodowe) , które pozwala operatorowi na obserwację ruchu suwnicy z najbardziej dogodnego miejsca.

Odbiorniki zainstalowane na suwnicy, połączone z systemem sterowania suwnicą, komunikują się z operatorem za pośrednictwem bezprzewodowego nadajnika posiadającego przyciski lub joysticki. Nadajnik, który operator trzyma w ręku lub zawiesza na pasku wokół tułowia komunikuje się z odbiornikiem wykorzystując specjalnie kodowany sygnał radiowy. Nadajnik wyposażony jest w szereg przycisków i/lub manipulatory krzyżowe, które są odpowiedzialne za uruchamianie i zatrzymywanie mechanizmów jazdy suwnicy, jazdy wciągnika lub podnoszenia.

W sytuacjach awaryjnych może użyć przycisku bezpieczeństwa STOP, który unieruchamia wszystkie mechanizmy. Oczywiście dla celów ostrzegawczych nie może zabraknąć sygnału dźwiękowego. Ogromny wpływ na efektywne sterowanie suwnicą wspornikową mają wyłączniki krańcowe ograniczające ruch lub wyłączniki przeszkodowe wymuszające ominięcie przeszkody w celu uniknięcia kolizji, a także ograniczniki udźwigu chroniące przed przeciążeniem urządzenia.

Szczególnego znaczenia w bezpiecznej manipulacji ładunkiem lub podczas montażu podzespołów nabiera wyposażenie mechanizmów roboczych w regulatory prędkości obrotowej silnika, zwane przetwornicami częstotliwości (lub falownikami), które zapewniają płynne sterowanie urządzeniem na wszystkich etapach jego pracy. Dzięki nim podnoszenie i przenoszenie ładunków jest bardziej bezpieczne i komfortowe.

Sterowanie automatyczne lub półautomatyczne

To rozwiązanie w suwnicach wspornikowych jest rzadko stosowane, a jeśli już to w procesach montażowych o dużej ilości cykli w ciągu zmiany. Rozwiązania te projektowane są z myślą o maksymalnym ograniczeniu udziału czynnika ludzkiego w realizacji monotonnych i powtarzalnych operacji. W tym przypadku praca operatora/operatorów suwnicy sprowadza się jedynie do prawidłowego podwieszenia ładunku i odesłania do punktu odbioru, jego awaryjnego wyłączenia bądź przełączenia w tryb ręczny.

Suwnica bezpośrednio komunikuje się z systemami zarządzającymi (taktującymi produkcją). To specjalne programy, które koordynują całą pracę linii monitorują również pracę suwnicy i w każdej chwili znają jej położenie. Monitoring zdalny to zaawansowane technologicznie rozwiązanie doskonale sprawdzające się w miejscach, w których niezbędna jest wysoka efektywność realizowana poprzez automatyzację procesów transportu materiałów.


sterowanie suwnicą
suwnica wspornikowa

Poprzedni Następny
Dodaj komentarz
Komentarze 0
Zobacz także