Produkty

Żuraw portowy

Redakcja Dzwignice.info
12.12.2016
0

Żurawie portowe są nieodłączną częścią nadmorskiego krajobrazu. Zobaczyć je można najczęściej w okolicach nabrzeży portowych gdzie pełnią niezwykle ważną funkcję. Często żurawie portowe mylone są z żurawiami stoczniowymi i chociaż ich wygląd jest bardzo podobny bo jedne i drugie mają bądź wychylny wysięgnik , bądź 4 przegubowy układ wypadowy to ich charakter pracy i oczekiwania co do parametrów są diametralnie różne.

Zabudowa żurawia portowego

Oczywiście warunki pracy i ustawienia sprzętowe pozostają już kwestią indywidualną danego nabrzeża portowego zależną od trybu pracy i przeznaczenia. Żurawie portowe najczęściej są montowane na portalu szynowym, pod którym przebiega jeden, dwa lub więcej torów kolejowych. To rozwiązanie jest najczęściej spotykane, aczkolwiek w grę wchodzą oczywiście różne rodzaje podwozi, np. podwozie portalowe gąsienicowe, a także podwozie na kołach ogumionych, które pozwalają na uniwersalne wykorzystanie żurawi portowych nawet na kilku nabrzeżach.

Kombinacji podwozia jest naprawdę dużo i wszystko zależne jest od naszych preferencji i pracy, jaką żuraw będzie wykonywać. Wśród żurawi portowych możemy wyróżnić zasadniczo dwie grupy: żurawie drobnicowe, do przeładunku lekkiej lub ciężkiej drobnicy oraz żurawie do przeładunku materiałów masowych (sypkich) jak nawozy, kruszywa ,surowce mineralne, węgiel, pasze, zboża, itp.

O ile żurawie drobnicowe wyposażone są w zblocze z hakiem o tyle żurawie do materiałów sypkich wyposażone są w różnego rodzaju chwytaki najczęściej 4-linowe o pojemności kilku metrów sześciennych. Charakterystycznym widokiem przy przeładunku materiałów sypkich jest praca żurawia na ”wóz zasypowy”, który jest ogniwem pośrednim umożliwiającym płynną pracę żurawia oraz załadunek wagonów niezależnie od żurawia.

Wraz z procesem konteneryzacji ładunków udział żurawi drobnicowych w przeładunkach portowych jest coraz mniejszy. Następuje wypieranie żurawi drobnicowych przez specjalizowane nabrzeżowe suwnice kontenerowe typu STS. Podobnie dzieje się z żurawiami do przeładunku materiałów sypkich. Zastępowane są one przez bardziej wydajne mostowce wyposażone w system przenośników pracujących w sposób ciągły, w systemie zamkniętym, chroniąc środowisko przed zapyleniem. Dawny widok żurawi portowych pozostanie więc tylko w małych portach.

Żuraw pływający

Ciekawą odmianą żurawia portowego jest także żuraw pływający, który budowany jest albo na specjalnie zabudowanej barce, albo na specjalnym wytrzymałym pontonie. Stosowany jest zazwyczaj w miejscach trudnodostępnych, w których użycie żurawia portowego jest niemożliwe z przyczyn technicznych. Żuraw ten znajduje również zastosowanie przy pracach stoczniowych i w budownictwie morskim jak np. elektrownie wiatrowe.

Monumentalność i uniwersalność w jednym

Żurawie portowe to potężne i monumentalne dźwignice, które są niezbędnym sprzętem w każdym porcie i służą nie tylko do wyładunku, lub załadunku ogromnych statków, ale i do przenoszenia ciężkiej drobnicy na obszarze portu. Oprócz całkowicie zrozumiałych parametrów, takich jak udźwig czy wysięg, żurawie powinny posiadać również wiele funkcji, które decydują o ich przydatności do wykonywanej pracy oraz ułatwiają prace operatora, który musi być skoncentrowany na wykonywanych operacjach 8, a nierzadko 12 godzin dziennie.

Warto podkreślić, że żurawie portowe cechuje bardzo duża wydajność, gdyż mogą wykonywać kilka różnych ruchów jednocześnie. Za jednym razem potrafią podnosić, obracać się i wysuwać przenoszony ładunek, a także przejeżdżać bramą wzdłuż nabrzeża.

Parametry żurawia. Na co zwrócić uwagę?

Żurawie portowe możemy podzielić więc nie tylko ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, ale też ze względu na główne parametry robocze, którymi każdy z nich się cechuję. Wybierając typ żurawia portowego do swoich celów, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na udźwig, wysokość podnoszenia oraz opuszczania poniżej główki szyny, maksymalny wysięg, prędkości robocze, zdolność do kojarzenia ruchów oraz funkcje półautomatyczne wspomagające pracę operatora jak na przykład dostarczanie ładunku na stały punkt odbioru. Jeżeli chcemy mieć dużą wydajność musimy mieć na uwadze fakt, że decydują o niej oprócz udźwigu – wszystkie prędkości robocze żurawia.

Kierując się tymi wytycznymi, z pewnością znajdziemy taki sprzęt, który spełni nasze oczekiwana i doskonale sprawdzi się w pracy, do której chcemy go przeznaczyć.


żuraw portowy

Poprzedni Następny
Dodaj komentarz
Komentarze 0
Zobacz także