Usługi

Kurs hakowego – co powinieneś wiedzieć, zanim się zapiszesz?

Redakcja Dzwignice.info
31.05.2017
0
fotolia.com, 152274880 | Autor: nordroden

Kurs hakowego kierowany jest do osób, które ukończyły 18 rok życia i chcą pracować na stanowisku hakowego. Często zdarza się, że zwykłe przeszkolenie pracownika z pełni bezpiecznej obsługi danych urządzeń może okazać się niewystarczające.

Aby posiąść umiejętności oraz niezbędną wiedzę związaną z właściwym zawieszaniem oraz przemieszczaniem ładunków, niezbędny jest odpowiedni kurs. Jego ukończenie wpływa nie tylko na bezpieczeństwo przenoszonych ładunków, ale również na bezpieczeństwo pracowników.

Kto powinien ukończyć kurs hakowego?

Kurs hakowego przeznaczony jest także dla tych osób, które w miejscu pracy odpowiedzialne są za obsługę urządzeń dźwigowych. Uzyskanie uprawnień wiąże się ze zdaniem odpowiedniego egzaminu, na który przygotowuje ów kurs. Pozytywny wynik egzaminu kończy się wydaniem specjalnego zaświadczenia.

Uprawnienia zdobyte na kursach hakowych niezbędne będą m.in. w przypadku różnego rodzaju prac remontowych, montażowych, budowlanych oraz w przypadku przemieszczania ciężkich ładunków w halach magazynowych przy użyciu specjalistycznych dźwignic wyposażonych w haki. Urządzenia przy których wymagane jest posiadanie niezbędnych kwalifikacji to m.in.: wciągniki, wciągarki ,żurawie słupowe, żurawie wieżowe, żurawie samojezdne i żurawie przeładunkowe, suwnice, itp.

Jak to wygląda?

Szkolenie hakowego składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Tematyka szkolenia obejmuje najczęściej charakterystykę urządzeń dźwigowych, zagadnienia BHP, związane z zachowaniem bezpieczeństwa transportowanych ładunków, wiedzę z zakresu dozoru technicznego, zasady wykorzystywania umownych znaków dźwigowych oraz wiedzę z zakresu sprzętu pomocniczego np. zawiesi, trawers stosowanych podczas przenoszenia ciężkich ładunków przy użyciu dźwignic.

Każde szkolenie kończy się egzaminem, który odbywa się przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału terenowego UDT. Po jego zdaniu, kursanci otrzymują niezbędne certyfikaty umożliwiające pracę na stanowisku hakowego.


kurs hakowego
kursy

Poprzedni Następny
Dodaj komentarz
Komentarze 0
Zobacz także