×

Porady ekspertów

Uwaga: Porady zawierające informacje dotyczące obowiązujących przepisów i uregulowań prawnych aktualne są na dzień publikacji. 

Podstawa prawna do rejestracji używanej suwnicy z roku 2002

Jak obliczyć resurs suwnic? Czy można uniknąć złomowania?

Jak prawidłowo zamontować oświetlenie "bluespot" na wózku widłowym?

W jaki sposób należy wykonywać zabezpieczenie przed zjechaniem się suwnic do siebie, gdy ze względów statycznych jest to niedopuszczalne?

Problemy z hydrauliką żurawia Grove AT 990

Czy projekt konstrukcji wsporczej suwnicy musi być wykonany przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi?

Czy wolnostojąca konstrukcja stalowa, znajdująca się wewnątrz hali, na której pracują dźwignice powinna być uziemiana?

Czy nieudana próba podwyższenia kwalifikacji powoduje utratę dotychczasowych uprawnień?

Wciągarka bezreduktorowa w szybie windy generuje uciążliwy dla mieszkańców hałas

Manipulatory - uprawnienia do obsługi i forma dozoru

Jak uzyskać dokumentację na zakupione urządzenie?

Dokumenty i wymagania dla używanego podestu ruchomego sprowadzonego z zagranicy

Jak uzyskać zezwolenie na eksploatację dźwignicy?

Dokumenty i wymagania dla używanego żurawia przeładunkowego sprowadzonego z zagranicy

Czy hakowy-sygnalista musi mieć uprawnienia UDT?

Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy na konserwację windy?

Dokumentacja techniczna do uzgodnienia naprawy dźwignicy

Żurawie o napędzie ręcznym o udźwigu do 2000 kg – jaka forma dozoru?

Praca tandemowa suwnic w świetle obowiązujących przepisów

Dokumenty wymagane przy wymianie zblocza (lub innych części zamiennych)

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.