×

Porady ekspertów

Uwaga: Porady zawierające informacje dotyczące obowiązujących przepisów i uregulowań prawnych aktualne są na dzień publikacji. 

Ważność uprawnień do obsługi żurawia wieżowego

Wyznaczanie resursu podestu ruchomego

Gdzie znaleźć DTR dla podnośnika koszowego?

Jak obliczyć współczynnik obciążenia Kp

Wielopoziomowe udźwigowienie hali przemysłowej

Jak obliczyć resurs dla podestu nożycowego Skyjack

Czy rejestr przebiegu eksploatacji musi być sporządzony w formie pisemnej?

Wyznaczenie strefy zagrożenia przy pracy żurawia przeładunkowego

Czy warto kupić żuraw wieżowy ŻB 75/100, rok budowy 1986

Podstawa prawna do rejestracji używanej suwnicy z roku 2002

Jak obliczyć resurs suwnic? Czy można uniknąć złomowania?

Jak prawidłowo zamontować oświetlenie "bluespot" na wózku widłowym?

W jaki sposób należy wykonywać zabezpieczenie przed zjechaniem się suwnic do siebie, gdy ze względów statycznych jest to niedopuszczalne?

Problemy z hydrauliką żurawia Grove AT 990

Czy projekt konstrukcji wsporczej suwnicy musi być wykonany przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi?

Czy wolnostojąca konstrukcja stalowa, znajdująca się wewnątrz hali, na której pracują dźwignice powinna być uziemiana?

Czy nieudana próba podwyższenia kwalifikacji powoduje utratę dotychczasowych uprawnień?

Wciągarka bezreduktorowa w szybie windy generuje uciążliwy dla mieszkańców hałas

Manipulatory - uprawnienia do obsługi i forma dozoru

Jak uzyskać dokumentację na zakupione urządzenie?

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.