×

Porady ekspertów

Uwaga: Porady zawierające informacje dotyczące obowiązujących przepisów i uregulowań prawnych aktualne są na dzień publikacji. 

Czy nieudana próba podwyższenia kwalifikacji powoduje utratę dotychczasowych uprawnień?

Wciągarka bezreduktorowa w szybie windy generuje uciążliwy dla mieszkańców hałas

Manipulatory - uprawnienia do obsługi i forma dozoru

Jak uzyskać dokumentację na zakupione urządzenie?

Dokumenty i wymagania dla używanego podestu ruchomego sprowadzonego z zagranicy

Jak uzyskać zezwolenie na eksploatację dźwignicy?

Dokumenty i wymagania dla używanego żurawia przeładunkowego sprowadzonego z zagranicy

Czy hakowy-sygnalista musi mieć uprawnienia UDT?

Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy na konserwację windy?

Dokumentacja techniczna do uzgodnienia naprawy dźwignicy

Żurawie o napędzie ręcznym o udźwigu do 2000 kg – jaka forma dozoru?

Praca tandemowa suwnic w świetle obowiązujących przepisów

Dokumenty wymagane przy wymianie zblocza (lub innych części zamiennych)

Żywotność żurawia wieżowego

Przyczyny częstej wymiany styków kasety sterowniczej i płyt elektroniki

Nierównomierne zużycie rolek zblocza hakowego

Czy kotwy fundamentowe do żurawia muszą być oryginalne?

Wymagania dotyczące kosza montażowego do zawieszenia na haku suwnicy

Piszczenie i tąpniecia suwnicy w czasie jazdy

Suwnica jednodźwigarowa ma trudności z ponownym uruchomieniem

Masz problem? Zapytaj!

Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania.