×

G1 Elektryczny kurs - (Dozór i Eksploatacja/ Eksploatacja)

Awans B.H.P. zaprasza na kursy elektryczne grupa G1 (kursy elektryczne do 1 kV i powyżej 1 kV) zakończone egzaminem SEP.

AWANS B.H.P

AWANS B.H.P

ul. Brukowa 23
91-341 Łódź

tel. (42) 307 10 09
tel. kom. 737 466 887, 737 466 886

e-mail: awansbhp@awans-bhp.pl
awans-bhp.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Elektryczny kurs - grupa G1 (Dozór i Eksploatacja/ Eksploatacja)

Awans B.H.P. zaprasza na kursy elektryczne grupa G1 (kursy elektryczne do 1 kV i powyżej 1 kV) zakończone egzaminem SEP.

Kurs elektryczny adresujemy do wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia SEP do 1 kV i powyżej 1 kV - grupa elektryczna G1 Dozór i Eksploatacja (D i E lub E). Uprawnienia te są niezbędne podczas prac związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, jak również z konserwacją czy montażem urządzeń elektrycznych. Tzw. "uprawnienia sepowskie" okazują się również niezbędne podczas wykonywania niektórych czynności eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem urządzeń mających obwody elektryczne - przykładem jest chociażby ładowanie czy wymiana baterii w wózkach widłowych elektrycznych.

Kurs elektryczny grupa G1 składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Prowadzony jest przez Instruktorów - Wykładowców posiadających bogate doświadczenie zawodowe. Interesująca forma wykładów oraz nacisk na praktyczną stronę szkolenia gwarantują doskonałe przygotowanie uczestników kursu do egzaminu państwowego przed komisją SEP.

Kursy elektryczne przeprowadzamy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi, jak i na terenie firmy klienta. Egzamin państwowy SEP (przed komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich) organizujemy w miejscu realizacji szkolenia. Po ukończonym kursie, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbytym szkoleniu z ramowym programem kursu, a po zdanym egzaminie uprawnienia SEP - świadectwo kwalifikacji, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy G1 Dozór i Eksploatacja/ Eksploatacja.

Grupa elektryczna G1 obejmuje następujące urządzenia i instalacje elektryczne:

  • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
  • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
  • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
  • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV,
  • urządzenia elektrotermiczne,
  • urządzenia do elektrolizy,
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
  • elektryczną sieć trakcyjną,
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
  • aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie z kursantem i uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu, wariantu wybranego kursu oraz obowiązujących promocji. Uczestnikom szkolenia elektrycznego do 1 kV lub powyżej 1 kV oferujemy w promocyjnej cenie kurs praktyczny pomiarów elektrycznych. Zapraszamy.


BLOG