×

Kurs Pierwszej Pomocy

Szkolenia skierowane są do wszystkich osób, które chcą zdobyć podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a zwłaszcza do pracowników wyznaczonych przez pracodawcę jako osoby mające udzielać pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

AWANS B.H.P

AWANS B.H.P

ul. Brukowa 23
91-341 Łódź

tel. (42) 307 10 09
tel. kom. 737 466 887, 737 466 886

e-mail: awansbhp@awans-bhp.pl
awans-bhp.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Kurs pierwszej pomocy

Awans B.H.P. organizuje kursy pierwszej pomocy. Szkolenia skierowane są do wszystkich osób, które chcą zdobyć podstawowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a zwłaszcza do pracowników wyznaczonych przez pracodawcę jako osoby mające udzielać pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Kurs pierwszej pomocy organizujemy zarówno na terenie firmy klienta, jak i na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym:

"Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie.”

Realizując powyższe wymagania, szkolenia przez nas organizowane prowadzone są wyłącznie przed doświadczonych szkoleniowców posiadających bogate doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne.

Kurs pierwszej pomocy składa się z wykładów interaktywnych, dyskusji dydaktycznych, pokazów z objaśnieniami oraz z filmów instruktażowych. Wśród stosowanych pomocy dydaktycznych znajdą Państwo fantomy, defibrylatory AED, zestawy opatrunkowe czy zestawy ran. Duży nacisk położony jest na część praktyczną szkolenia, w tym na ćwiczenia z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu szkoleniowego.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończonym szkoleniu wraz z ramowym programem szkolenia.

Pamiętajmy, że zgodnie z Kodeksem Karnym art. 162 § 1:

“Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Nasz kurs pierwszej pomocy w atrakcyjny i ciekawy sposób przygotowuje do prawidłowej reakcji w sytuacjach wymagających udzielenia pomocy przedmedycznej. To możliwość zdobycia niezbędnych umiejętności i podstawowej wiedzy.

Cena kursu pierwszej pomocy i szczegóły dostępne telefonicznie lub mailowo. Zapraszamy.


BLOG