×

Ocena min. wymagań bhp dla maszyn

Każde przedsiębiorstwo, które swoją działalność prowadzi wykorzystując urządzenia i maszyny, musi stosować się do Dyrektywy 2009/104/WE dotyczącej zapewniania przez pracodawcę minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń.

ERGON Ośrodek Doskonalenia Kadr

ERGON Ośrodek Doskonalenia Kadr

ul. Warszawska 58c/47
02-496 Warszawa


tel. kom. 504 010 044, 602 348 088
fax. (22) 478 57 29

e-mail: biuro@bhp-ergon.pl
www.bhp-ergon.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Niezbędna jest więc prawidłowa ocena min. wymagań bhp dla maszyn oraz jej wdrożenie. ERGON - Ośrodek Doskonalenia Kadr oferuje pomoc w tym zakresie.

Wdrożenia oceny min. wymagań bhp maszyn obejmuje inwentaryzację sprzętu roboczego, ocenę ogólną (diagnozę stanu urządzeń oraz maszyn), oszacowanie organizacyjnych i technicznych kosztów wdrożenia, przygotowanie odpowiedniego harmonogramu niezbędnego do realizacji. Wdrożenia obejmują również nadzorowanie (obejmująca bieżącą obsługę i sprawdzanie przebiegu realizacji), archiwizację dokumentacji oraz weryfikację - ocenę rezultatów podejmowanych działań.

Przykładowe komisje certyfikujące

KomisjaPełna nazwa komisji
PSE Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SIMP Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
SITPS lub SITSpoż Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Uczestnik szkoleń ma prawo do wyboru komisji egzaminacyjnej


BLOG