×

Operator żurawi wieżowych i szynowych

Osoby, które chcą poszerzyć zakres swoich umiejętności o uprawnienia operatora na żurawie wieżowe i szynowe mogą skorzystać z kursów zawodowych organizowanych przez ERGON - Ośrodek Doskonalenia Kadr.

ERGON Ośrodek Doskonalenia Kadr

ERGON Ośrodek Doskonalenia Kadr

ul. Warszawska 58c/47
02-496 Warszawa


tel. kom. 504 010 044, 602 348 088
fax. (22) 478 57 29

e-mail: biuro@bhp-ergon.pl
www.bhp-ergon.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Całość kursu składa się z dwóch części. Część teoretyczna, prowadzona przez wykwalifikowanych wykładowców z wieloletnim doświadczeniem, obejmuje między innymi: zapoznanie z przepisami dozoru technicznego i przepisami bhp oraz budową żurawi. Część praktyczna związana jest z ćwiczeniami na urządzeniach, których szkolenie dotyczy. Kurs przygotowuje uczestników do egzaminu państwowego przez Urzędem Dozoru Technicznego. Pozytywny jego wynik upoważnia do otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego dotyczącego uprawnień na żurawie wieżowe i szynowe. Jest ono ważne bezterminowo i daje możliwość wykonywania pracy na terenie kraju oraz za granicą (istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia w języku angielskim).

Przykładowe komisje certyfikujące

KomisjaPełna nazwa komisji
PSE Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SIMP Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
SITPS lub SITSpoż Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Uczestnik szkoleń ma prawo do wyboru komisji egzaminacyjnej


BLOG