×

Szkolenia na uprawnienia UDT dotyczące obsługi urządzeń transportu bliskiego

Szkolenie zakończone egzaminem przed komisją UDT. Zdanie egzaminu oznacza otrzymanie uprawnień wymaganych przy obsługiwaniu urządzeń transportu bliskiego. Osoba z takimi kwalifikacjami może podjąć pracę przy obsłudze wybranych urządzeń.

Przedsiębiorstwo HAK

Przedsiębiorstwo HAK

ul. Jerzmanowska 8f
54-519 Wrocław

tel. (71) 349 35 45
fax. (71) 349 30 76

e-mail: hak@hak.com.pl
www.hak.com.pl

ZOBACZ PEŁNE DANE

Opis

Szkolenia dotyczą urządzeń:

  • suwnic, wciągników, wciągarek żurawi warsztatowych sterowanych z poziomu  roboczego,
  • suwnic, wciągników, wciągarek żurawi warsztatowych sterowanych z kabiny,
  • żurawi wieżowych,
  • żurawi samojezdnych (na podwoziu samochodowym),
  • żurawi przenośnych (HDS),
  • podestów wolnobieżnych ( tzw. zwyżki o konstrukcji nożycowej i wysięgnikowej),
  • podestów samojezdnych (na podwoziu samochodowym – tzw. koszy),
  • wózków widłowych ( wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia).

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo obsługą urządzeń transportu bliskiego, od których wymaga się posiadania właściwych uprawnień przyznawanych przez UDT.

Metodologia:

Szkolenie nastawione jest na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Prowadzony warsztat obejmuje część teoretyczną, zawierającą aktualnie obowiązujące przepisy z zakresu szkolenia, oraz zajęcia praktyczne i ćwiczenia oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pod okiem prowadzącego.


BLOG